آبیاری فضای سبز به همت کارکنان فضای سبز و آتش نشانی خلخال

آبیاری فضای سبز به همت کارکنان فضای سبز و آتش نشانی خلخال
فروردین 30, 1402
55 بازدید

به همت کارکنان زحمتکش فضای سبز شهرداری خلخال و کارکنان خدوم در آتش نشانی خلخال فضای سبز معابر شهر خلخال به صورت شبانه روزی آبیاری می شود .

به همت کارکنان زحمتکش فضای سبز شهرداری خلخال و کارکنان خدوم در آتش نشانی خلخال فضای سبز معابر شهر خلخال به صورت شبانه روزی آبیاری می شود .

برچسب‌ها: