اطفاء حریق واحد تجاری در خلخال با تلاش آتش نشانان

اطفاء حریق واحد تجاری در خلخال با تلاش آتش نشانان
اسفند 21, 1401
51 بازدید

به همت واحد ایمنی و آتش نشانی شهرداری خلخال حریق واحد تجاری روز شنبه ۲۰ اسفند ابتدای خیابان امام حسین با تلاش آتش نشانان در کمترین زمان ممکنه مهار و از سرایت آن به سایر واحد های تجاری و طبقه فوقانی جلوگیری شد  

به همت واحد ایمنی و آتش نشانی شهرداری خلخال حریق واحد تجاری روز شنبه ۲۰ اسفند ابتدای خیابان امام حسین با تلاش آتش نشانان در کمترین زمان ممکنه مهار و از سرایت آن به سایر واحد های تجاری و طبقه فوقانی جلوگیری شد

 

برچسب‌ها:,