اطلاعیه جذب کارگر به صورت فصلی

اطلاعیه جذب کارگر به صورت فصلی
تیر 31, 1402
39 بازدید

  اطلاعیه  جذب کارگر به صورت فصلی   شهردرای خلخال به منظور تامین نیروی انسانی خود در بخش خدماتی  نیاز به 7 نفر کارگر خدماتی فصلی دارد  از افراد واجد شرایط خواهشمند است جهت ثبت نام درخواست کتبی خود را تا پایان وقت اداری مورخه 5/5/1402 به واحد امور اداری شهرداری خلخال ارائه نمایند .

 

اطلاعیه  جذب کارگر به صورت فصلی

 

شهردرای خلخال به منظور تامین نیروی انسانی خود در بخش خدماتی  نیاز به 7 نفر کارگر خدماتی فصلی دارد  از افراد واجد شرایط خواهشمند است جهت ثبت نام درخواست کتبی خود را تا پایان وقت اداری مورخه 5/5/1402 به واحد امور اداری شهرداری خلخال ارائه نمایند .

برچسب‌ها: