اطلاعیه شماره 14 شهرداری خلخال

اطلاعیه شماره 14 شهرداری خلخال
مهر 17, 1402
99 بازدید

به گزارش روابط عمومی شهرداری خلخال ، اطلاعیه شماره 14 شهرداری خلخال  در خصوص  جمع آوری سگ های ولگرد   قابل توجه شهروندان گرامی بدینوسیله به اطلاع شهروندان گرامی می رساند مطابق برنامه ریزی انجام یافته شهرداری خلخال در نظر دارد درراستای اجرای بند 15 ماده 55 قانون شهرداریها و جلوگیری از شیوع بیماریهای مختلف […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری خلخال ، اطلاعیه شماره 14 شهرداری خلخال  در خصوص  جمع آوری سگ های ولگرد

 

قابل توجه شهروندان گرامی
بدینوسیله به اطلاع شهروندان گرامی می رساند مطابق برنامه ریزی انجام یافته شهرداری خلخال در نظر دارد
درراستای اجرای بند 15 ماده 55 قانون شهرداریها و جلوگیری از شیوع بیماریهای مختلف نسبت به شناسایی و
جمع آوری سگهای بی پناه )فاقد قالده ( در حوزه ارائه خدمات شهری طبق قرارداد منعقده اقدام نماید. لذا
الزمست کسانی که دارای سگهای خانگی،دامی و کشاورزی میباشند از تردد آنها در محدوده شهر جلوگیری
نموده و نسبت به اخذ مجوز الزم )نگهداری ( از اداره دامپزشکی خلخال اقدام و در ملک شخصی خود نگهداری
نمایند بدیهی است سگهای رها شده در حاشیه و سطح شهر ولگرد تلقی و جمع آوری خواهند شد . در صورت
عدم رعایت موارد فوق هیچ گونه اعتراضی از سوی صاحبان سگهای جمع آوری شده بر اکیپ جمع آوری وارد
نخواهد شد ، ضمناً حضور اکیپ جمع آوری شهرستان خلخال از مورخ 1402/07/18 لغایت 1402/09/20
خواهد بود .
شماره تلفن جهت تماس شهروندان گرامی -32422235 32422017
واحدخدمات شهری – شهرداری خلخال