انجام فنس کشی ساماندهی سایت زباله شهر خلخال

انجام فنس کشی ساماندهی سایت زباله شهر خلخال
شهریور 17, 1402
33 بازدید

به گزارش روابط عمومی شهرداری خلخال ، ودود محمدی نیاری شهردار خلخال در بازدید از سایت زباله شهر خلخال در منطقه کرنو خلخال از فنس کشی این سایت زباله جهت اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در شهر خلخال خبر داد وگفت: اقدامات اولیه انباشت زباله تر و تهیه کمپوست در محوطه فنس کشی شده […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری خلخال ، ودود محمدی نیاری شهردار خلخال در بازدید از سایت زباله شهر خلخال در منطقه کرنو خلخال از فنس کشی این سایت زباله جهت اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در شهر خلخال خبر داد وگفت: اقدامات اولیه انباشت زباله تر و تهیه کمپوست در محوطه فنس کشی شده انجام و سپس مراحل بعدی برای تولید کمپوست انجام خواهد گرفت وی افزود : برای فنس کشی و ترانس برق جهت مصارف طرح تفکیک زباله از مبدا در سایت زباله و برج نوری بیش ازیک میلیارد تومان در این سایت هزینه شده است . شهردار خلخال همچنین از اجرای برنامه آموزش با همکاری سمن های مردم نهاد در محلات شهر جهت آموزش اولیه خانواده ها برای عملیاتی شدن طرح تفکیک زباله از مبدا خبر داد.

برچسب‌ها: