بازدید اعضای شورای اسلامی شهر خلخال وشهردار خلخال از محل استقرار

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر خلخال وشهردار خلخال از محل استقرار
فروردین 27, 1402
45 بازدید

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر خلخال و شهردار خلخال از محل استقرار خودروی آتش نشانی در شهرک صنعتی خلخال / با مصوبه شورای اسلامی شهر خلخال ایجاد ایستگاه آتش نشانی دوم خلخال با هدف تسریع در خدمت رسانی به مردم در مهار آتش سوزی در دستور کار شهرداری خلخال قرار گرفت اعضای شورای شهر به […]

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر خلخال و شهردار خلخال از محل استقرار خودروی آتش نشانی در شهرک صنعتی خلخال /
با مصوبه شورای اسلامی شهر خلخال ایجاد ایستگاه آتش نشانی دوم خلخال با هدف تسریع در خدمت رسانی به مردم در مهار آتش سوزی در دستور کار شهرداری خلخال قرار گرفت

اعضای شورای شهر به اتفاق شهردار خلخال از مجموعه شهرک صنعتی خلخال بازدید کردند .

برچسب‌ها: