بازدید شهردار خلخال از پارک ائلر باغی و مجموعه گلخانه شهرداری

بازدید شهردار خلخال از پارک ائلر باغی و مجموعه گلخانه شهرداری
اسفند 21, 1401
54 بازدید

محمدی نیاری شهرداری خلخال در بازدید از پارک ائلر باغی و مجموعه گلخانه شهرداری خلخال از آمادگی این گلخانه با بیش از 17000 هزار بوته گل در ایام پیش رو برای کاشت در معابر ، میادین و بلوارهای شهر خلخال خبر داد. شهردار خلخال همچنین بر ساماندهی ، نظافت، رفع مشکلات چراغ معابر این پارک […]

محمدی نیاری شهرداری خلخال در بازدید از پارک ائلر باغی و مجموعه گلخانه شهرداری خلخال از آمادگی این گلخانه با بیش از 17000 هزار بوته گل در ایام پیش رو برای کاشت در معابر ، میادین و بلوارهای شهر خلخال خبر داد. شهردار خلخال همچنین بر ساماندهی ، نظافت، رفع مشکلات چراغ معابر این پارک و فضا سازی شایسته در جهت استقبال از مهمانان نوروزی در این پارک در مرکز شهر خلخال تاکید کر.

برچسب‌ها:,