بازدید شهردار خلخال از پارک چمران خلخال

بازدید شهردار خلخال از پارک چمران خلخال
تیر 20, 1402
30 بازدید

ودود محمدی نیاری شهردار خلخال در بازدید پارک چمران خلخال بر لزوم توجه بیشتر فضای سبز در خصوص ساماندهی و روشنایی پارک چمران و زیباسازی معابر این پارک تاکید کرد .

ودود محمدی نیاری شهردار خلخال در بازدید پارک چمران خلخال بر لزوم توجه بیشتر فضای سبز در خصوص ساماندهی و روشنایی پارک چمران و زیباسازی معابر این پارک تاکید کرد .