بازدید شهردار محترم خلخال از پروژه پیاده راه خیابان کارگر جنوبی

بازدید شهردار محترم خلخال از پروژه پیاده راه خیابان کارگر جنوبی
آذر 29, 1401
54 بازدید

شهردار محترم خلخال با حضور در محل پروژه پیاده راه خیابان کارگر جنوبی ضمن بازدید از پروژه با تعدادی از ساکنان در مورد مسائل و مشکلات محل گفتگو کرد.

شهردار محترم خلخال با حضور در محل پروژه پیاده راه خیابان کارگر جنوبی ضمن بازدید از پروژه با تعدادی از ساکنان در مورد مسائل و مشکلات محل گفتگو کرد.

برچسب‌ها:, , , , , , ,