جلسه آ موزش رانندگان ناوگان عمومی درون شهری

جلسه آ موزش رانندگان  ناوگان عمومی درون شهری
تیر 19, 1402
28 بازدید

به همت و ا حد حمل و نقل و ترافیک شهری شهرداری خلخال  جلسه آ موزش رانندگان ناوگان عمومی درون شهری توسط پلیس راهنمایی و رانندگی با هماهنگی سازمان حمل ونقل شهرخلخال وحومه در محل کلانتری 11 خلخال در واحد آموزش راهنمایی و رانندگی شهر خلخال برگزار شد . خانم حسنی مسوول حمل و نقل […]

به همت و ا حد حمل و نقل و ترافیک شهری شهرداری خلخال  جلسه آ موزش رانندگان ناوگان عمومی درون شهری توسط پلیس راهنمایی و رانندگی با هماهنگی سازمان حمل ونقل شهرخلخال وحومه در محل کلانتری 11 خلخال در واحد آموزش راهنمایی و رانندگی شهر خلخال برگزار شد . خانم حسنی مسوول حمل و نقل شهرداری خلخال هدف اصلی از برگزاری این دوره را استمرار آموزش رانندگان برای ارتقای فرهنگ ترافیکی و حمل و نقل در شهر خلخال عنوان نمود .