برگزاری جلسه نامگذاری معابر فاقد نام

برگزاری جلسه نامگذاری معابر فاقد نام
بهمن 2, 1401
77 بازدید

جلسه نام گذاری معابر فاقد نام جهت تعیین نام برای کوچه ها و معابری که جدیدا ایجاد و یا تاکنون نامگذاری نشده اند برگزار شد.

جلسه نام گذاری معابر فاقد نام جهت تعیین نام برای کوچه ها و معابری که جدیدا ایجاد و یا تاکنون نامگذاری نشده اند برگزار شد.

برچسب‌ها:, , , , , ,