تبریک نوروزی رئیس شورای اسلامی شهر خلخال و شهردار خلخال در دیدار با کارکنان شهرداری خلخال

تبریک نوروزی رئیس شورای اسلامی شهر خلخال و شهردار خلخال در دیدار با کارکنان شهرداری خلخال
فروردین 5, 1402
89 بازدید

شهناز شاطری رئیس شورای اسلامی شهر خلخال  و ودود محمدی نیاری شهرداری خلخال امروزدر اولین روز کاری سال 1402 با حضور در قسمت های مختلف شهرداری خلخال با کارکنان این مجموعه دیدار و عید سال 1402 که مزین به شعار سال جدید ” مهار تورم  و رشد تولید” را به کارکنان تبریک گفتند .

شهناز شاطری رئیس شورای اسلامی شهر خلخال  و ودود محمدی نیاری شهرداری خلخال امروزدر اولین روز کاری سال 1402 با حضور در قسمت های مختلف شهرداری خلخال با کارکنان این مجموعه دیدار و عید سال 1402 که مزین به شعار سال جدید ” مهار تورم  و رشد تولید” را به کارکنان تبریک گفتند .

برچسب‌ها: