ترازنامه و عملکرد شش ماهه اول سال 1402 شورای اسلامی شهر خلخال منتشر شد

ترازنامه و عملکرد شش ماهه اول  سال 1402 شورای اسلامی شهر خلخال منتشر شد
مهر 16, 1402
59 بازدید

با مصوبه شورای اسلامی شورای اسلامی شهر خلخال ترازنامه و عملکرد شش ماهه شورای اسلامی شهر خلخال در  سال 1402  منتشر شد .

با مصوبه شورای اسلامی شورای اسلامی شهر خلخال ترازنامه و عملکرد شش ماهه شورای اسلامی شهر خلخال در  سال 1402  منتشر شد .

برچسب‌ها: