تعویض روشنایی فضای سبز و بلوار مقابل اداره بنیاد و بانک مسکن شهر خلخال

تعویض روشنایی فضای سبز و  بلوار مقابل اداره بنیاد و بانک مسکن شهر خلخال
فروردین 3, 1402
40 بازدید

ودود محمدی نیاری شهرداری خلخال از نوسازی روشنایی بلوار مقابل اداره بنیاد شهید در خیابان کارگر شمالی شهر خلخال خبر داد وگفت: به لحاظ این که این بلوار یکی از زیبارین بلوارهای خلخال و مزین به تابلو های خانواده های دو شهیده است  چراغ های فرسوده روشنایی این بلوار به همت فضای سبز شهرداری خلخال […]

ودود محمدی نیاری شهرداری خلخال از نوسازی روشنایی بلوار مقابل اداره بنیاد شهید در خیابان کارگر شمالی شهر خلخال خبر داد وگفت: به لحاظ این که این بلوار یکی از زیبارین بلوارهای خلخال و مزین به تابلو های خانواده های دو شهیده است  چراغ های فرسوده روشنایی این بلوار به همت فضای سبز شهرداری خلخال تعویض و روشنایی این بلوار به پایان رسید .شهرداری خلخال از شهروندان خواست تا در نگهداری فضای سبز شهری در کنار شهرداری سهیم باشند .

برچسب‌ها: