تفریق بودجه مصوبه شوراب اسلامی و شهرداری خلخال

تفریق بودجه مصوبه شوراب اسلامی و شهرداری خلخال
خرداد 15, 1402
60 بازدید

از سوی شورای اسلامی شهر خلخال و شهرداری اوراق تفریق و متمم بودجه مصوبه شورای اسلامی شهر خلخال درسال جدید بارگزاری شد.  

از سوی شورای اسلامی شهر خلخال و شهرداری اوراق تفریق و متمم بودجه مصوبه شورای اسلامی شهر خلخال درسال جدید بارگزاری شد.