تکمیل المان کنگره 3400 شهید استان اردبیل در میدان شهدای خلخال

تکمیل المان کنگره 3400 شهید استان اردبیل در میدان شهدای خلخال
اردیبهشت 3, 1402
29 بازدید

ودود محمدی نیاری با اشاره به نصب المان کنگره 3400 شهید استان اردبیل در میدان شهدا گفت: روی دوم تابلوی المان کنگره امرو به همت روابط عمومی شهرداری خلخال با نصب بنر لوگوی کنگره شهدا تکمیل و در ورودی شهر از طرف هشجین قابل مشاهده است .

ودود محمدی نیاری با اشاره به نصب المان کنگره 3400 شهید استان اردبیل در میدان شهدا گفت: روی دوم تابلوی المان کنگره امرو به همت روابط عمومی شهرداری خلخال با نصب بنر لوگوی کنگره شهدا تکمیل و در ورودی شهر از طرف هشجین قابل مشاهده است .

برچسب‌ها: