جلسه بررسی درآمد شهرداری ها و ارزش افزوده

جلسه بررسی درآمد شهرداری ها و ارزش افزوده
آذر 25, 1401
39 بازدید

روز سه شنبه 1401/09/22 جلسه ای با حضور معاون محترم مدیر کل امور شهری و شورای های استانداری اردبیل به همراه کارشناس محترم اداره کل مذکور با شهرداران جنوب استان در شهرداری خلخال با هدف بررسی درآمد شهرداری ها و ارزش افزوده برگزار گردید.

روز سه شنبه 1401/09/22 جلسه ای با حضور معاون محترم مدیر کل امور شهری و شورای های استانداری اردبیل به همراه کارشناس محترم اداره کل مذکور با شهرداران جنوب استان در شهرداری خلخال با هدف بررسی درآمد شهرداری ها و ارزش افزوده برگزار گردید.

برچسب‌ها:, , , ,