جلسه بررسی مقابله با ساخت و ساز های غیر مجاز در فرمانداری خلخال

جلسه بررسی مقابله با ساخت و ساز های غیر مجاز در فرمانداری خلخال
فروردین 29, 1402
49 بازدید

جلسه مقابله با ساخت وساز های غیر مجاز با حضور معاون امور عمرانی فرمانداری خلخال و شهردار خلخال و سایر اعضای جلسه در فرماندای خلخال تشکیل شد . در این جلسه ودود محمدی نیاری شهرداری خلخال با اشاره به تخلفات عده ای از افراد در محدوده های شهری بر لزوم ورود جدی مقامات قضایی تاکید […]

جلسه مقابله با ساخت وساز های غیر مجاز با حضور معاون امور عمرانی فرمانداری خلخال و شهردار خلخال و سایر اعضای جلسه در فرماندای خلخال تشکیل شد .

در این جلسه ودود محمدی نیاری شهرداری خلخال با اشاره به تخلفات عده ای از افراد در محدوده های شهری بر لزوم ورود جدی مقامات قضایی تاکید وگفت: بعضا علیرغم چندین بار تذکر به متخلفان و صدور رای قضایی  باز متخلفان اقدام به ساخت در تمامی مناطق شهر کرده اند که نیازمند ورود جدی همه دستگاه ها برای برخورد با ساخت و ساز های غیر مجاز است .

مصوبات این جلسه بارگزاری خواهد شد …..