جلسه برگزاری هماهنگی ِآزمون استخدام آموزش و پرورش و خدمات دهی شهرداری به این آزمون

جلسه برگزاری هماهنگی ِآزمون استخدام آموزش و پرورش  و خدمات دهی شهرداری به این آزمون
اردیبهشت 5, 1402
34 بازدید

عزیزی معاون سیاسی و امنیتی فرماندار خلخال در جلسه‌های با برزگرمعاون شهرداری خلخال و  حراست دانشگاه پیام نور و علوم پزشکی روسای ادارات عضو از برگزاری آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی در دانشگاه پیام نور در هشتم اردیبهشت ۱۴۰۲خبر داد و‌ از شهرداری خلخال خواست تا در روز برگزاری این آزمون واحد تاکسیرانی برای ارائه خدمات […]

عزیزی معاون سیاسی و امنیتی فرماندار خلخال در جلسه‌های با برزگرمعاون شهرداری خلخال و  حراست دانشگاه پیام نور و علوم پزشکی روسای ادارات عضو از برگزاری آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی در دانشگاه پیام نور در هشتم اردیبهشت ۱۴۰۲خبر داد و‌ از شهرداری خلخال خواست تا در روز برگزاری این آزمون واحد تاکسیرانی برای ارائه خدمات به شهروندان آمادگی داشته باشد

برزگر معاون شهردار خلخال نیز از آمادگی کامل شهرداری خلخال برای همکاری با ادارات در برگزاری هر چه بهتر این  ِآزمون استخدامی خبر داد.

برزگر گفت: در تمامی آزمون ها از جمله کنکور ، اسخدامی دستگاه ها و سایر موارد شهرداری خلخال آمادگی همکاری از سال های گذشته دارد و این همکاری در جهت خدمت به شهروندان ادامه خواهد داشت .