جلسه عمرانی اعضای شورای اسلامی شهر خلخال

جلسه عمرانی اعضای شورای اسلامی شهر خلخال
فروردین 7, 1402
66 بازدید

همزمان با آغاز فصل کاری اولین جلسه عمرانی اعضای شورای اسلامی شهر بامحوریت بررسی پروژ های عمرانی در محل شورای اسلامی شهر خلخال برگزار شد دراین جلسه شهناز شاطری، بلال نوری ، خدیجه یعقوبی ، سید سعید شهابی بر لزوم پیگیری پروژه های عمرانی شهرداری تاکید کردند . مصوبات این جلسه در ذیل همین خبر […]

همزمان با آغاز فصل کاری اولین جلسه عمرانی اعضای شورای اسلامی شهر بامحوریت بررسی پروژ های عمرانی در محل شورای اسلامی شهر خلخال برگزار شد

دراین جلسه شهناز شاطری، بلال نوری ، خدیجه یعقوبی ، سید سعید شهابی بر لزوم پیگیری پروژه های عمرانی شهرداری تاکید کردند . مصوبات این جلسه در ذیل همین خبر درج خواهد شد.

برچسب‌ها: