جلسه مشترک شهردار و شورای اسلامی شهر خلخال با شهردار و اعضای شورای شهر کلور

جلسه مشترک  شهردار و شورای اسلامی شهر خلخال  با شهردار و اعضای شورای شهر کلور
تیر 27, 1402
78 بازدید

به گزارش  روابط عمومی شهرداری خلخال ، ودود محمدی نیاری شهردار خلخال به اتفاق اعضای شورای اسلامی شهر خلخال ضمن حضور در شهر کلور و بازدید از طرح های شهرداری کلور و امکانات وتجهیزات این شهرداری در محل شهرداری خلخال در جلسه ای با شورای شهر کلور و شهردار کلور در خصوص همکاری دوشهرداری خلخال […]

به گزارش  روابط عمومی شهرداری خلخال ، ودود محمدی نیاری شهردار خلخال به اتفاق اعضای شورای اسلامی شهر خلخال ضمن حضور در شهر کلور و بازدید از طرح های شهرداری کلور و امکانات وتجهیزات این شهرداری در محل شهرداری خلخال در جلسه ای با شورای شهر کلور و شهردار کلور در خصوص همکاری دوشهرداری خلخال وکلور گفتگو کردند .