حال هوای شهر خلخال در ایام فاطمیه

حال هوای شهر خلخال در ایام فاطمیه
آذر 6, 1402
46 بازدید

به گزارش روابط عمومی شهردار خلخال – همزمان با ایام فاطمه به همت روابط عمومی ، فضای سبز وز یباسازی و خدمات شهری حال هوای شهر خلخال حال هوای فاطمیه گرفت.  

به گزارش روابط عمومی شهردار خلخال – همزمان با ایام فاطمه به همت روابط عمومی ، فضای سبز وز یباسازی و خدمات شهری حال هوای شهر خلخال حال هوای فاطمیه گرفت.