دسته عزاداری یوم شهاد ت حضرت علی (ع) در شهر خلخال در خیابان کارگر شمالی

دسته عزاداری یوم شهاد ت حضرت علی (ع) در شهر خلخال در خیابان کارگر شمالی
فروردین 23, 1402
48 بازدید

همزمان با یوم شهادت حضرت عی (ع) دسته عزاداری عاشقان ولایت و امامت از مسجد امام جعفر صادق (ع) شهر خلخال در خیابان های خلخال برپا و مردم خلخال در سوگ جانگذار شهادت آن حضرت  اشک ماتم ریختند . تصاویری از دسته عزاداری سالروز شهادت حضرت علی (ع) شهر خلخال    

همزمان با یوم شهادت حضرت عی (ع) دسته عزاداری عاشقان ولایت و امامت از مسجد امام جعفر صادق (ع) شهر خلخال در خیابان های خلخال برپا و مردم خلخال در سوگ جانگذار شهادت آن حضرت  اشک ماتم ریختند .

تصاویری از دسته عزاداری سالروز شهادت حضرت علی (ع) شهر خلخال