روکش آسفالت خیابان شهید مظفر عزیزی شهر خلخال

روکش آسفالت خیابان شهید مظفر عزیزی شهر خلخال
تیر 24, 1402
87 بازدید

به همت شهرداری خلخال روکش آسفالت خیابان شهید مظفر عزیزی شهر خلخال آغاز شد شهردار خلخال گفت: در راستای خدمت رسانی به شهروندان شهر خلخال لکه گیری و آسفالت خیابان های اصلی شهر خلخال در اولویت این شهرداری خواهد بود .

به همت شهرداری خلخال روکش آسفالت خیابان شهید مظفر عزیزی شهر خلخال آغاز شد

شهردار خلخال گفت: در راستای خدمت رسانی به شهروندان شهر خلخال لکه گیری و آسفالت خیابان های اصلی شهر خلخال در اولویت این شهرداری خواهد بود .

برچسب‌ها: