شهر دار خلخال /کنگره 3400 شهید استان اردبیل در خلخال برگزار می شود

شهر دار خلخال /کنگره 3400 شهید استان اردبیل در خلخال برگزار می شود
خرداد 25, 1402
44 بازدید

به گزارش روابط عمومی شهرداری خلخال ،ودود محمدی نیاری شهردار خلخال در گفتگو با خبرگزاری صدا وسیما از برگزاری کنگره 3400 شهید استان اردبیل در خلخال در تاریخ 31 خرداد ماه خبر داد . شهردار خلخال گفت : شهرداری خلخال به عنوان کمیته یادمان و گنجیه ها در فضا سازی فرهنگی شهر خلخال با همکاری […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری خلخال ،ودود محمدی نیاری شهردار خلخال در گفتگو با خبرگزاری صدا وسیما از برگزاری کنگره 3400 شهید استان اردبیل در خلخال در تاریخ 31 خرداد ماه خبر داد .

شهردار خلخال گفت : شهرداری خلخال به عنوان کمیته یادمان و گنجیه ها در فضا سازی فرهنگی شهر خلخال با همکاری سپاه نا حیه خلخال در حال تزیین شهر خلخال برای استقبال از مهمانان این برنامه فرهنگی  ومعنوی است .

شهرداری خلخال گفت: بنرهای طراحی شده ادارات به ترتیب در جانمایی های انجام شده نصب خواهد شد .