شورای آموزش و پرورش خلخال /

شورای آموزش و پرورش خلخال /
شهریور 19, 1402
60 بازدید

به گزارش روابط عمومی شهرداری خلخال ، جلسه شورای آموزش و پرورش خلخال با حضور فرماندار خلخال و شهردار و سایر اعضای عضو این جلسه در اداره آموزش و پرورش برگزار شد . در این جلسه دکتر ودود محمدی نیاری  از آمادگی شهرداری خلخال برای فصل بازگشایی مدارس و همکاری با ارگان ها و نهاد […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری خلخال ، جلسه شورای آموزش و پرورش خلخال با حضور فرماندار خلخال و شهردار و سایر اعضای عضو این جلسه در اداره آموزش و پرورش برگزار شد .

در این جلسه دکتر ودود محمدی نیاری  از آمادگی شهرداری خلخال برای فصل بازگشایی مدارس و همکاری با ارگان ها و نهاد و اداره آموزش و پرورش  خبر د اد .