شورای شهر خلخال خواستار نگاه جدی و واقعی به بافت فرسوده از سوی وزارت راه و شهرسازی و میراث فرهنگی کشور شدند

شورای شهر خلخال خواستار نگاه جدی و واقعی به بافت فرسوده از سوی وزارت راه و شهرسازی و میراث فرهنگی کشور شدند
تیر 19, 1402
43 بازدید

اعضای شورای ا سلامی شهر خلخال در نامه های جداگانه به وزیر راه و شهرسازی و وزیر میراث فرهنگی بر لزوم نگاه به بافت فرسوده شهر خلخال از سوی وزارت راه و شهرسازی و میراث فرهنگی کشور شدند . در بخشی از نامه اعضای شورای اسلامی شهر خلخال به 21 هکتار بافت فرسوده شهر خلخال […]

اعضای شورای ا سلامی شهر خلخال در نامه های جداگانه به وزیر راه و شهرسازی و وزیر میراث فرهنگی بر لزوم نگاه به بافت فرسوده شهر خلخال از سوی وزارت راه و شهرسازی و میراث فرهنگی کشور شدند .

در بخشی از نامه اعضای شورای اسلامی شهر خلخال به 21 هکتار بافت فرسوده شهر خلخال اشاره شده که اعلام یکصد هکتار بافت فرسوده موجب متضرر شده شهروندان در ساخت ساز ها شده است .

اعضای شورای ا سلامی خواستار نگاه جدی مسوولین استان به اعلام واقعی بافت فرسوده شهر خلخال برای رونق و توسعه شهر خلخال شدند .

نامه های ارسال شده به وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراث فرهنگی در ذیل همین خبر درج شده است .

 

برچسب‌ها: