فضا سازی فرهنگی روابط عمومی شهرداری خلخال در ایام ماه محرم در میادین خلخال

فضا سازی فرهنگی روابط عمومی شهرداری خلخال در ایام ماه محرم در میادین خلخال
تیر 28, 1402
171 بازدید

روابط عمومی شهرداری خلخال همزمان با ماه محرم با ریسه کشی میادین و سفارش بنرهای ماه محرم با مضامین یا حسین ، یا ابوالفضل در بلوار ها ومیادین اقدام به قضاسازی شهر خلخال پرداخته است . نمونه هایی از فضاسازی ها

روابط عمومی شهرداری خلخال همزمان با ماه محرم با ریسه کشی میادین و سفارش بنرهای ماه محرم با مضامین یا حسین ، یا ابوالفضل در بلوار ها ومیادین اقدام به قضاسازی شهر خلخال پرداخته است .

نمونه هایی از فضاسازی ها

برچسب‌ها: