لایروبی رودخانه هروچایی و ساماندهی خیابان سردار جنگل شهر خلخال

لایروبی رودخانه هروچایی و ساماندهی خیابان سردار جنگل شهر خلخال
مرداد 26, 1402
71 بازدید

به گزارش روابط عمومی شهرداری خلخال ، با حضوردکتر ودود محمدی نیاری  شهردار خلخال و اعضای شورای اسلامی شهر خلخال عملیات ساماندهی خیابان سردار جنگل خلخال و رودخانه هرو چایی خلخال آغاز شد. در این طرح ابتدا رودخانه هروچایی به لحاظ پاکسازی از لجن و گل لای و رویش گیاهان زائد پاکسازی می شود به […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری خلخال ، با حضوردکتر ودود محمدی نیاری  شهردار خلخال و اعضای شورای اسلامی شهر خلخال عملیات ساماندهی خیابان سردار جنگل خلخال و رودخانه هرو چایی خلخال آغاز شد.

در این طرح ابتدا رودخانه هروچایی به لحاظ پاکسازی از لجن و گل لای و رویش گیاهان زائد پاکسازی می شود به گفته شهردار خلخال به لحاظ این که خیابان سردار جنگل در کنار دست این رودخانه قرار گرفته لازم است که این خیابان نیز به نحوه شایسته در جهت خدمت رسانی به هموطنان ساکن در این منطقه بهسازی و ساماندهی شود.

به دنبال گزارش های اخیر شهروندان در خصوص وجود مار در بین علف های زاید در رودخانه هروچایی شهردار خلخال طی چند بازدید با اعضای شورای اسلامی شهر خلخال  بر لزوم تسریع در لایروبی سریع رودخانه هروچایی تاکید کرد .

برچسب‌ها: