نصب تابلو های جدید شهدا در بلوار شهید مصطفی خمینی ره خلخال

نصب تابلو های جدید شهدا در بلوار شهید مصطفی خمینی ره خلخال
تیر 23, 1402
135 بازدید

به همت بنیاد شهید وامور ایثارگران و شهرداری خلخال   تابلو های جدید شهدا در بلوار شهید مصطفی خمینی ره خلخال نصب گردید ودود محمدی نیاری هدف اصلی از این اقدام را پاسداشت مقام شهدا و فرهنگسازی معرفی شهدا به نسل جدید عنوان نمود .

به همت بنیاد شهید وامور ایثارگران و شهرداری خلخال   تابلو های جدید شهدا در بلوار شهید مصطفی خمینی ره خلخال نصب گردید

ودود محمدی نیاری هدف اصلی از این اقدام را پاسداشت مقام شهدا و فرهنگسازی معرفی شهدا به نسل جدید عنوان نمود .