کارگاه آموزشی شهرداران ، اعضای شورای اسلامی ، کمیسیون های شهرداری و کارکنان ستادی وخدماتی

کارگاه آموزشی شهرداران ، اعضای شورای اسلامی ، کمیسیون های شهرداری و کارکنان ستادی وخدماتی
آذر 3, 1402
69 بازدید

به گزارش روابط عمومی شهرداری خلخال ،  به همت شهرداری خلخال و با هدف ارتقای سطح کارکنان ستادی و خدماتی شهرداری ها ،کمیسیون های شهرداری  و شوراهای اسلامی در خدمات رسانی به مردم  دوره آموزشی 5 روزه کارگاه آموزشی شهرداران ، اعضای شورای اسلامی ، کمیسیون های شهرداری و کارکنان ستادی وخدماتی  در دانشگاه ازاد […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری خلخال ،  به همت شهرداری خلخال و با هدف ارتقای سطح کارکنان ستادی و خدماتی شهرداری ها ،کمیسیون های شهرداری  و شوراهای اسلامی در خدمات رسانی به مردم  دوره آموزشی 5 روزه کارگاه آموزشی شهرداران ، اعضای شورای اسلامی ، کمیسیون های شهرداری و کارکنان ستادی وخدماتی  در دانشگاه ازاد اسلامی خلخال آغاز به کار کرد

در این دوره آموزشی به ترتیب از روز اول مباحث مختلفی با حضور دکتر عباسزاده مشاور و مدرس شهرداری ها کشور آموزش داده می شود .

مباحث روز اول – درخصوص مباحث شهرسازی ،طرح های توسعه شهری ،تغییر کاربری تفکیک

مباحث روز دوم – ر خصوص مسائل مالی ، مناقصه ، مزایده ، قرارداد ها و اموال

مباحث روز سوم -در خصوص خدمات شهری ، رفت و روب ، پسماند و آتش نشانی

مباحث روز چهارم – در خصوص کمیسیون های شهرداری شامل بدوی ( ماده صد ) ، ماده 77، بند 20 ماده 55 ، قطع درختان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاویری از این کارگاه آموزشی /