کاشت نهال های زرشک در پارک بازنشستگان خلخال

کاشت نهال های زرشک در پارک بازنشستگان خلخال
اردیبهشت 22, 1402
56 بازدید

به همت واحد فضای سبز شهرداری خلخال امروز جمعه کاشت نهال های زرشک به تعداد 2500 نهال در پارک بازنشستگان و سایر فضاهای سبز خلخال شروع شد .  

به همت واحد فضای سبز شهرداری خلخال امروز جمعه کاشت نهال های زرشک به تعداد 2500 نهال در پارک بازنشستگان و سایر فضاهای سبز خلخال شروع شد .