کنگره 3400 شهید استان اردبیل /

کنگره 3400 شهید استان اردبیل /
فروردین 30, 1402
34 بازدید

کنکره 3400 شهید استان اردبیل شهرداری خلخال در قالب اجرای برنامه های کنکره 3400 شهید استان اردبیل با مصوبه شورای اسلامی شهر خلخال اقدام به ساخت تندیس کنگره 3400 شهید استان اردبیل و نصب آن در میدان خروجی شهر خلخال به سمت هشجین نموده است همچنین با مصوبه شورای اسلامی شهر خلخال و شهرداری ، […]

کنکره 3400 شهید استان اردبیل

شهرداری خلخال در قالب اجرای برنامه های کنکره 3400 شهید استان اردبیل با مصوبه شورای اسلامی شهر خلخال اقدام به ساخت تندیس کنگره 3400 شهید استان اردبیل و نصب آن در میدان خروجی شهر خلخال به سمت هشجین نموده است

همچنین با مصوبه شورای اسلامی شهر خلخال و شهرداری ، کلنگ بوستان هفت هکتاری شهدا در منطقه اسلام آباد شهر خلخال  در خیابان شهدا با حضور مسوولین شهرستان به زمین زده شد .