پنجشنبه 3 خرداد 1403 - 16:51

استقبال از مهمانان نوروزی با حضور شهردار خلخال و مسوولین شهرستان