تبریک شهردار خلخال در سال نو به خدمت اعضای شورای اسلامی شهر خلخال و مردم فهیم خلخال