چهارشنبه 29 فروردین 1403 - 01:26

ویدئو / راه اندازی المان جدید درخت نوری در میدان معلم خلخال

به گزارش روابط عمومی شهردار خلخال ، در نیم فصل 1402 بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تومان از سوی شهرداری خلخال با مصوبه شورای اسلامی شهر خلخال  برای بحث زیباسازی میادین ، بلوار ها ، پارک ها  هزینه شده است .