مسابقات ورزشی کارکنان شهرداری خلخال

کارکان شهرداری خلخال به مناسبت جشن عید غدیر به رقابت تنگاتنگ در سه رشته  ورزشی تنیس روز میز ، فوتبال دستی و طناب کشی پرذاختند این مسابقات به همت واحد آتش نشانی شهر خلخال در مرکز آتش نشانی شماره یک خلخال در خیابان 17 شهریور برگزار شد