نصب پایه چراغ های خیابان امام ره شهر خلخال

به گزارش روابط عمومی شهرداری خلخال ، نصب پایه چراغ های خیابان امام ره به همت واحد زیباسازی و فضای سبز شهرداری خلخال نصب و به بهره برداری رسید .