جاده پونل – بهار 1402

جاده پونل به خلخال یکی از زیباترین جاده های شهرستان خلخال برای ارتباط با استان گیلان است . این جاده 80 کیلومتر از دل جنگل های گیلان و مراتع زیبای خلخال ادامه دارد .