شنبه 12 اسفند 1402 - 06:30

زیبایی شهر خلخال در بارش برف بهاری

بارش بر ف در دومین روز از فروردین سال 1402 زیبایی خاصی به شهر خلخال بخشید برف بر زمین نشسته در بلوار ها ، معابر وردی شهر ودرختان فضای سبز  زمستان را به یادآورد هر چند گرمی بهار دل انگیز این سرما را زدود ولی شهر زیبا و زیباتر شد .