شنبه 12 اسفند 1402 - 07:17

آرشیو

جلسه بررسی درآمد شهرداری ها و ارزش افزوده

جلسه بررسی درآمد شهرداری ها و ارزش افزوده

آذر 25, 1401

روز سه شنبه 1401/09/22 جلسه ای با حضور معاون محترم مدیر کل امور شهری و شورای های استانداری اردبیل به همراه کارشناس محترم اداره کل مذکور با شهرداران جنوب استان در شهرداری خلخال با هدف بررسی درآمد شهرداری ها و ارزش افزوده برگزار گردید.

جلسه کمیته گنجینه ها و یادمان های کنگره ملی گرامیداشت 3400 شهید استان اردبیل

جلسه کمیته گنجینه ها و یادمان های کنگره ملی گرامیداشت 3400 شهید استان اردبیل

آذر 25, 1401

روز چهارشنبه مورخ 1401/09/23 جلسه کمیته گنجینه ها و یادمان های گنگره ملی گرامیداشت 3400 شهید استان اردبیل در شهرستان خلخال جهت ایجاد بوستان شهدا و مکان یابی نصب المان شهدا در یکی از میادین شهر خلخال برگزار گردید.