عملکرد شش ماهه اول سال 1400 سازمان حمل و نقل شهرداری خلخال

عملکرد شش ماهه اول سال 1400 سازمان حمل و نقل شهرداری خلخال
آبان 12, 1400
112 بازدید

عملکرد شش ماهه اول سال 1400 سازمان حمل و نقل شهرداری خلخال  

عملکرد شش ماهه اول سال 1400 سازمان حمل و نقل شهرداری خلخال

 

برچسب‌ها:, , , ,