صورتجلسه شماره 9 تا 10 فوق العاده و 5 عادی شورای اسلامی شهر خلخال

صورتجلسه شماره 9 تا 10 فوق العاده و 5 عادی شورای اسلامی شهر خلخال
آبان 12, 1400
100 بازدید

صورتجلسه شماره 9 تا 10 فوق العاده و 5 عادی شورای اسلامی شهر خلخال  

صورتجلسه شماره 9 تا 10 فوق العاده و 5 عادی شورای اسلامی شهر خلخال

 

برچسب‌ها:, ,